Carte de vizită

Acest dreptunghi de carton serveşte drept mijloc de comunicare scris şi grafic şi în acelasi timp te reprezintă în faţa clienţilor, colaboratorilor şi partenerilor de afaceri prezenţi şi viitori. Cartea de vizită conţine următoarele informaţii: numele, logo-ul companiei şi eventual sloganul acesteia, prenumele şi numele persoanei, funcţia, scrisă de obicei cu caractere mai mici decât numele, datele de contact - adresa poştală, telefon, fax, e-mail, website.